disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. AmsterdamMassageCenter is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. De inhoud van deze site is slechts bedoeld als informatie. AmsterdamMassageCenter staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit daarvan en aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. AmsterdamMassageCenter sluit dan ook alle aansprakelijkheid hieromtrent uit. Alle informatie op deze website dient voor persoonlijk gebruik. Verspreiding of doorgeleiding van deze informatie op welke manier dan ook is niet toegestaan. Niets van deze website mag zonder toestemming worden gebruikt voor andere websites. Nederlands recht is van toepassing. Deze website bevat mogelijk links naar websites of naar webpagina's van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.
website by face it photo